Wetenschap en techniek

LIFESTYLE KITS PRIMAIR
Het beredeneerd Lifestyle programma van Kits Primair richt zich op de talentontwikkeling van de leerlingen van groep 1 t/m groep 8. Dit programma is verdeeld in 5 deelgebieden: Kunst/ cultuur en erfgoed, Sport/ educatie en welzijn, Muziek en beeldende vorming, Wetenschap en technologie en Multimedia-educatie. Je bewust zijn van je talenten is belangrijk voor de toekomst.

WETENSCHAP EN TECHNIEK SUBSIDIE VERDUURZAMING BETA PUNT NOORD
Lifestyle heeft in januari 2016 in het kader van verduurzaming subsidie ontvangen op haar Wetenschap- en techniekplannen van Beta punt Noord. Een financieel steuntje in de rug. Volgens het beleid voor Wetenschap en Techniek doet de school buiten haar methodelessen om een beroep op http://www.teamtalento.nl. Via deze website krijgen kinderen instructiefilmpjes te zien, gericht op hun technieklessen. tevens komen de volgende activiteiten aanbod, die mede mogelijk gemaakt zijn door de subsidie van beta punt noord:

De Wolfsbosexperience (excursie)
Drie keer per jaar gaan leerlingen van groep 7 en 8 met de bus naar Hoogeveen, waar zij twee jaar achter elkaar RSG het Wolfsbos bezoeken. Hier geven vakleerkrachten een zestal workshops in zes verschillende techniekdisciplines. Voorafgaand aan de workshop krijgen de leerlingen een lesbrief die samen met de leerkracht is ontwikkeld. Het project is inmiddels opgestart en ervaringen leest u terug in de nieuwsbrieven van school.Techniek
Bedrijventoer(excursie)
De leerlingen van groep 5/6 bezoeken twee keer per jaar, twee jaar lang, bedrijven in de regio. Voorafgaand aan het bedrijfsbezoek krijgen de leerlingen een lesbrief. Indien nodig wordt vervoer met de bus geregeld.
Workshops leerkrachten 3/4 (scholing)
In de maand januari en april 2016 hebben de leerkrachten van groep 3 en 4 workshops gevolgd waarin zij laagdrempelige voorbeeld technieklessen krijgen aangereikt. Deze lessen kunnen ze vervolgens toepassen in hun eigen groep.

Call Now Button