Intern begeleiders

Vanaf het schooljaar 2012 zijn vanuit de Stichting Kits Primair mensen werkzaam die zich gespecialiseerd hebben op een bepaald terrein. Op het gebied van leerlingzorg zijn dat meerschoolse IB-ers (intern begeleiders). De directeur zorg stuurt de meerschoolse IB-ers aan.

Wat doet de IB-er?

 • De IB-er stelt de toetskalender op.
 • De IB-er coördineert de gehele leerlingenzorg in de school. De leerkracht voert deze zorg in de groep uit.
 • De IB-er houdt het leerlingvolgsysteem actueel.
 • De IB-er analyseert de midden en eind toetsen van CITO.
 • De IB-er draagt zorg voor de opzet van een orthotheek en het bijhouden daarvan.
 • De IB-er zit groeps- en leerlingbesprekingen voor.
 • Hieruit kunnen eventuele vervolgstappen plaats vinden, zoals observaties in de klas.
 • De IB-er controleert handelingsplannen en groepsplannen en adviseert bij het opstellen daarvan.
 • De IB-er begeleidt leerkrachten met hulpvragen. De IB-er kan leerkrachten ondersteunen bij gesprekken met ouders van zorgleerlingen.
 • De IB-er kan kleine onderzoeken doen en/of verwijzen naar externe instanties.
 • De IB-er onderhoudt de contacten met externe instanties enz.
 • De IB-er is tevens aandachtsfunctionaris. 
 • Kortom een breed scala aan werkzaamheden.

De meerschoolse IB-ers zijn naast de groepsleerkrachten het aanspreekpunt voor ouders, wanneer de school besluit, in overleg met de ouders, tot de aanvraag van leerling-gebonden financiering.

Call Now Button