Alle scholen in Drenthe besteden aandacht aan verkeer. Maar omdat kinderen kwetsbaar zijn en tegelijk geldt ‘jong geleerd is oud gedaan’ is daarnaast éxtra aandacht voor verkeersveilig gedrag wenselijk. Sinds 2022 doet onze school daarom mee aan het DVL.

Het DVL is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen op scholen, de ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving.

Drents Veiligheidslabel

Om het label te verdienen en te behouden, moet een school voldoen aan een aantal criteria:

  • Verkeerseducatie is opgenomen in het schoolplan
  • Op de school wordt gewerkt met een actuele verkeersmethode of een gelijkwaardig alternatief zodat de doorgaande lijn in de leerstof gewaarborgd is.
  • In elke groep worden praktische oefeningen gericht op veilig oversteken en fietsen uitgevoerd en daarnaast creatieve invullingen gerealiseerd, zoals het ontwikkelen door de leerlingen van een verkeersbord; het invullen van een verkeersveiligheidsdag of -week etc.
  • De ouders zijn betrokken bij het verkeersonderwijs via een verkeersouder (of een vergelijkbare variant) die het team kan ondersteunen bij praktische oefeningen.
  • De school spant zich maximaal in voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.

In 2022 heeft IKC ’t Hieker Nust het Drents Veiligheidscertificaat ontvangen. Jaarlijks wordt beoordeeld of dit certificaat nog actueel is.

Call Now Button