Het team van IKC ‘t Hieker Nust

Directeur
Leonie Okken – leonie.okken@kitsprimair.nl

Kinderopvang
Paulien Bos – paulien.bos@kitsprimair.nl
Winanda van Wekken – windanda.van.dekken@kitsprimair.nl
Mariska Hofman – mariska.hofman@kitsprimair.nl
Ivanka Profijt – ivanka.profijt@kitsprimair.nl

Groep: 1/2
Gerda Strijker – gerda.strijker@kitsprimair.nl
Roelie Schepers – roelie.schepers@kitsprimair.nl

Groep 3/4
Vera Couvert – vera.coevert@kitsprimair.nl

Groep 5/6
Arnold Strijbosch – arnold.strijbosch@kitsprimair.nl
Bertus Warnders – bertus.warnders@kitsprimair.nl

Groep 7/8
Bert Albring – bert.albring@kitsprimair.nl 

Intern begeleider
Nicole de Groot – nicole.de.groot@kitsprimair.nl

Aandachtsfunctionaris
Nicole de Groot – nicole.de.groot@kitsprimair.nl

Individuele leerlingbegeleiding 
Roelie Schepers – roelie.schepers@kitsprimair.nl

Leerkrachten

Indien mogelijk verzorgen één of twee vaste leerkrachten het onderwijs voor een groep. In geval van afwezigheid van één van de vaste leerkrachten, begeleidt een invalleerkracht de groep. De leerkracht is altijd het eerste aanspreekpunt. U kunt na schooltijd even binnenlopen of via de e-mail een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. De e-mailadressen van de leerkrachten vindt u in bovenvermeld overzicht. Als uw kind twee leerkrachten heeft, e-mail dan altijd naar beide leerkrachten. Door middel van scholing op individueel en/of op teamniveau werken leerkrachten aan hun eigen ontwikkeling en zijn zij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op onderwijsgebied.

Call Now Button