Waar staat onze school voor?

Algemeen

Obs ’t Hieker Nust is een school die staat voor kwaliteit, vernieuwing, geborgenheid, wij gevoel, structuur en rust!

Visie

We streven naar een harmonieuze, respectvolle organisatie, waar kinderen zich in een doorgaande lijn op eigen niveau, niet alleen cognitief ontwikkelen, maar ook de mogelijkheid hebben zich sociaal emotioneel te ontplooien tot iemand met zelfvertrouwen, zelfkennis en een positieve instelling.

School en maatschappij

– Ieder mens is verschillend en daarmee een uniek persoon.
– Ieder mens heeft zijn/haar specifieke capaciteiten; als school sluiten we daarbij aan en dagen kinderen uit.
– Ieder mens is voortdurend in ontwikkeling
– Ieder mens maakt binnen zijn ontwikkeling zelfstandige keuzes; wij willen helpen bij het maken van die keuzes.
– Ieder mens heeft andere mensen nodig om zich te kunnen ontwikkelen.
– Onze samenleving is multicultureel, pluriform en kent grote sociale verschillen.
– Onze samenleving verandert voortdurend.

Centrale waarden

– Respect
– Zelfvertrouwen
– Verantwoordelijkheid
– Samenwerking
– Veiligheid
– Openheid
– Autonomie
– Competentie
– Relatie

Doelen

– Wij willen de kinderen een stimulerende omgeving bieden, waarin ze zich prettig en veilig voelen.
– Wij willen in die leeromgeving de saamhorigheid tussen leerlingen en leerkrachten bevorderen en de individuele ontwikkeling stimuleren.
– Wij willen dat in die omgeving kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige, weerbare en ook kritische mensen, die een positieve houding hebben naar en respect kunnen tonen voor onze samenleving.
– Wij willen in die leeromgeving kinderen begeleiden in hun ontwikkeling naar zelfvertrouwen, zelfkennis en sociaal positief gedrag.

Call Now Button