Verdeling groep:

 • Maandag en dinsdag groep 1-2    (juf Gerda.) / Woensdag t/m vrijdag groep 1-2   (juf Roelie.)

Dagindeling:

 • Elke morgen is het programma hetzelfde
 • Inloop
 • Kring met taalactiviteit
 • Werken / spelen
 • Fruit eten en taal / vertelstoel
 • Buiten spelen
 • Muziek
 • Brood eten
 • Pauze
 • Kring met rekenactiviteit
 • Werken / spelen
 • Kring met taalactiviteit
 • Naar huis

Inloop:

 • Er zijn 5 groepen. Rood, geel, groen, blauw en oranje.
 • Per dag wordt er gerouleerd. 
 • Ouders kunnen even kijken en eventueel hun kind op weg helpen.
 • Om 8.25 uur gaan we beginnen, gaan de ouders het lokaal verlaten.

Kring:

 • Taalspelletjes.
 • Rekenspelletjes.
 • Voorlezen / vertelstoel door één leerling.
 • Prentenboek.
 • Kringgesprek, vrij of n.a.v. een onderwerp.

Werken/spelen:

 • Vrij spelen.
 • Met ontwikkelingsmateriaal.
 • Extra werken met een klein groepje.
 • Een weektaak.

Muziek:

 • Met muziekinstrumenten.
 • Nieuw lied leren.
 • Herkennen van geluid e.d.

Gymnastiek:

 • Maandagmorgen van 10.30-11.15 uur (bij slecht weer).
 • Woensdagmorgen van 10.30-11.15 uur (bij slecht weer).
 • Op andere dagen mogelijkheid om op de morgen te gymmen bij slecht weer.
 • Bij goed weer spelen we buiten van 10.30-11.30 uur.
 • Gymtas op school met schoenen is voldoende

Algemene informatie:

 • Tassen blijven in de gang, ook het fruit.
 • Kinderen mogen vanaf 8.15 uur in de klas. Dan is de leerkracht ook aanwezig.
 • Op maandagmorgen gaan ze bij binnenkomst hun weektaken plannen. Die zijn meestal op vrijdag al uitgelegd.
 • Op maandag elke week iemand iets in het trotskastje.
 • Toiletgebruik niet tijdens de kring. Thuis voor schooltijd naar de wc.
 • Fruit in de klas opeten om 10.00 uur.
 • Brood eten in de klas van 11.45-12.00 uur.
 • Pauze op het plein voor de klas van 12.00-12.30 uur
 • Biebboeken ruilen op vrijdagmorgen.
 • Op vrijdag mogen de kinderen eigen speelgoed meenemen.
 • Leerkracht spreken, na 14.05 uur.
 • Fietsen zo min mogelijk mee naar school i.v.m. ruimtegebrek.
 • Klassenouders / klassenapp.
 • Contactmiddag van 14.30 – 17.00 uur op maandag t/m vrijdag de mogelijkheid.
 • Hulp bij overblijven 12.00-12.30 uur.
 • GVO op dinsdagmorgen van 9.30-10.15 uur.
 • Lampionstokken mee met verlichting week voor 11 november.
 • Sportdag en schoolreis schoolshirt, graag wassen na gebruik.
 • Schoolreis met groep 1-2 van Hooghalen op woensdag 20 mei 2020.
 • Sportdag met de peuters en groep 1 t/m 4 op vrijdag 29 mei 2020.
 • Trakteren in de groep, mogen ook de klassen rond.
 • PBS is het beloningssysteem voor de kinderen. Bij 5 muntjes mogen ze iets kiezen waar ze mee willen spelen.
 • Iedere 2 weken komt er een nieuwsbrief uit met veel informatie. Lopende zaken in het jaar zoals, Sint, Kerst, meesters-/juffendag enz. Eén keer in de 4 weken komt er iets van de groep in.
 • Begin van het jaar is er een informatiebrief. Deze graag bewaren.
 • Wanneer er onduidelijkheden zijn, kom vragen.
Call Now Button