De Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad van de school bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten. De personeels-/ oudergeleding heeft tot taak om over beleidszaken advies of instemming te geven. Deze advies- en instemmingsbevoegdheid staat omschreven in het MR-regelement. De directeur is aanwezig bij de vergaderingen als vertegenwoordiger van het bestuur, op uitnodiging van de MR. De 2 ouders/verzorgers worden door en uit de ouders/verzorgers gekozen volgens het reglement op de MR.

De samenstelling van de MR kunt u lezen op het informatieblad

Call Now Button