Voor schoolgaande kinderen van 4 t/m 12 jaar biedt Kits Primair voor- en naschoolse opvang aan. 

Voorschoolse opvang 

Wanneer u voor aanvang van de schooltijd opvang nodig heeft, kunt u gebruik maken van voorschoolse opvang (vso). Voorschoolse opvang is van 7.30 tot 8.30 uur. Op aanvraag is er bijna altijd ook opvang vanaf 7.00 uur mogelijk.

Naschoolse opvang 

De naschoolse opvang is voor basisschoolkinderen die na schooltijd (40 weken per jaar), minimaal 3 uur aaneengesloten, vanaf 14.00 uur opvang nodig hebben. Op aanvraag is er verlengde opvang tot 19.00 uur mogelijk.

De naschoolse opvang functioneert als een groot gezin. De periode op de naschoolse opvang is voor kinderen vrije tijd. Ze kunnen er spelen en zich in eigen tempo en naar eigen wens ontwikkelen en ontspannen. De kinderen kunnen, begeleid door één of meer pedagogisch medewerkers, buiten of binnen allerlei activiteiten ondernemen. Hiervoor zijn verschillende materialen aanwezig zoals: speelgoed, spelmateriaal en boeken.

Ook bieden we dagelijks leuke en uitdagende activiteiten aan waaraan kinderen kunnen deelnemen. De activiteiten zijn gekoppeld aan het Lifestyleprogramma van Kits Primair. Lifestyle is een programma dat de talenten van kinderen stimuleert. Het richt zich op acht talenten en bestaat uit vijf thema’s. Ieder jaar worden er binnen de vijf thema’s activiteiten aangeboden waarmee kinderen hun talenten kunnen ontplooien.

De acht talenten zijn:

 • Natuurtalent
 • Creatief talent
 • Fysiek talent
 • Communicatief talent
 • Technisch talent
 • Cognitief talent
 • Sociaal talent

De vijf thema’s zijn:

 • Kunst, Cultuur en Erfgoed
 • Sport, educatie en Welzijn
 • Wetenschap en Technologie
 • Muziek en Beeldende Vorming
 • Multimedia educatie

De activiteiten zijn vrijblijvend. Kinderen mogen meedoen, maar zijn ook vrij om voor wat anders te kiezen. De kinderen krijgen op de naschoolse opvang de ruimte om dingen te doen die zij leuk vinden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Kinderopvang Kits Primair
Tel.: 0593 – 535101
of kinderopvang@kitsprimair.nl 

Call Now Button